EGU - Erhvervsgrunduddannelsen, er en 2 årig praktisk individuel tilrettelagt ungdomsuddannelse. Dvs. at du får din helt egen uddannelsesplan indenfor den branche du ønsker.

Uddannelsen er tænkt som en mulighed for dig, der af en eller anden grund har svært ved at overskue en traditionel ungdomsuddannelse. Fx. er det et godt tilbud, hvis du har lidt svært ved at klare de boglige krav på fx Teknisk Skole eller Handelsskolen.

Inden du kan starte som EGU elev, skal du have en samtale med vores EGU vejleder Janni Tranholm. Janni kan herefter indstille dig til EGU i Vejen kommune. Hvis visitationsudvalget godkender indstillingen, kan du og Janni lave din helt egen 2 årige EGU uddannelsesplan.

Hovedvægten i EGU ligger på praktikken, der foregår i én eller flere virksomheder. Virksomheden udbetaler løn til dig når du er i praktik. Lønnen svarer til 1. års lærlingesats indenfor området.

Gennem dit 2 årige EGU forløb skal du have 20-40 ugers skoleforløb. Det kan f.eks. være på en højskole, produktionsskole, VUC, dele af et grundforløb, AMU kurser mm. Mens du går på skole får du skoleydelse, som udbetales af Produktionsskolen. Satsen er i 2015: kr. 1.628,- (før skat) om ugen, hvis du er over 18 år og kr. 680,- (før skat) om ugen, hvis du er under 18 år.

Du har din egen EGU vejleder,som gennem hele forløbet sørger for, at planen løbende bliver justeret, så den passer til dine og praktikvirksomhedens behov.

EGU uddannelsen udbydes i alle danske kommuner, men du kan kun blive EGU elev i den kommune du bor i. I Vejen Kommune er der indgået aftale med Produktionsskolen Vejen, som står for det praktiske og vejledningen.

Du kan kontakte skolens EGU vejleder Janni Tranholm på 2222 9830 / jkt@psvejen.net eller kontakte din UU vejleder, hvis du ønsker flere informationer om EGU i Vejen kommune.

 Produktionsskolen Vejen
Dalgas Allé 5
6600 Vejen
peg@psvejen.net
Tlf.: 22 22 98 33
CVR.: 17 54 63 84
© 2017 by Produktionsskolen Vejen.
All rights reserved
Programmeret og hosted af nordicweb

Programmeret og hosted af nordicweb